SCHOONMAAK

Onze professionele en vriendelijke schoonmakers komen zo vaak je wilt om je huis, kantoor of recreatiewoning schoon te maken. Alles lekker fris, precies zoals jij het graag hebt. Je betaalt per uur en zit nergens aan vast!

TUINONDERHOUD

Snoeien, wieden, maaien: alles wat er in de tuin moet gebeuren (en waar je zelf geen tijd voor hebt) nemen we je uit handen. Fijn om te combineren met schoonmaak-uren, zodat je tuin en huis weer lekker bijgewerkt zijn! Ook bieden we huishoudelijke hulp aan. 

(VER)HUISHULP

Ga je verhuizen? Moet je je vorige woning schoon opleveren - of heeft je voorganger dat juist niet gedaan? Wij helpen je met de verhuizing én met het schoonmaken van je oude of nieuwe woning. Wij ruimen ook panden uit!

Wij werken momenteel in de regio Utrecht e.o.
Eenmalige klussen elders in het land zijn mogelijk; neem contact op voor overleg!

CLEANING

Our friendly and professional cleaners will come to clean your house, office or holiday home as often as you'd like. Everything clean and fresh, just the way you like it. You pay an hourly rate and aren't obliged to anything!

GARDENING SERVICES

Pruning, weeding, mowing the lawn: everything that needs to be done in your garden (but you don't have time for) we'll take out of your hands. Combines well with cleaning hours, so your house and garden are all done at once!

HELP MOVING HOUSE

Are you moving house or office? Do you need to deliver a clean apartment - or did the one living there before you neglect to clean your new place? We'll help you move your stuff in and out and of course we'll clean the place right up. 

Are you moving house soon? Wether you need to leave your house behind spotless or the previous inhabitant of your new home didn't - we'll help you moving and cleaning your old or new home. We also clear out buildings!

At the moment, our area of service is greater Utrecht.
Single jobs elsewhere are possible, please contact us for inquiries.