SCHOONMAAK

Onze professionele en vriendelijke schoonmakers komen zo vaak je wilt om het kantoor of klaslokaal schoon te maken. Niet alleen schoon en fris, maar ook hygiënisch en veilig!

COVID-19 EXPERT

Met bijscholingen over het nieuwe coronavirus zijn onze schoonmakers volledig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Goede schoonmaak is - juist in deze tijd - extra belangrijk om het kantoor of klaslokaal veilig te houden voor iedereen. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u.

Wij werken momenteel in de regio Utrecht e.o.
Klussen elders in het land zijn mogelijk; neem contact op voor overleg!

CLEANING

Our friendly and professional cleaners will come to clean your, office or classroom as often as you'd like. Not just clean and tidy, but also hygienic and safe!

COVID-19 EXPERT

With educational courses on the new coronavirus, our cleaners are extensively aware of the latest developments. Deep cleaning is key to keep your office or classroom safe - especially now. We'd love to discuss the possibilities with you.

At the moment, our area of service is greater Utrecht.
Jobs elsewhere are possible, please contact us for inquiries.